GİZLİLİK VE GÜVENLİK
"iryum.com.tr"; kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır ve satmayacaktır. Kişisel bilgiler; adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ifade etmektedir.

"iryum.com.tr" kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, gizliliği sorumluluk olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

"iryum.com.tr"nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, iryum.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, "iryum.com.tr" sorumlu olmayacaktır.